Тываның ус-шеверлери

Тываның ус-шеверлери

Тува 24 телеканалында «Тываның ус-шеверлери» дамчыдылгазының чаа үндүрүлгезин бараалгаттывыс. Тываның улусчу ужур-чаңчылдарын база культуразын кадагалап, хөгжүдүп, салгалдарже дамчыдып чоруур республиканың ус-тывынгыр шеверлериниң бирээзи – Артыш Монгушту силерге таныштыраалыңар. Тыва хөгжүм херексели игилди чазап, кылырын сонуургаттывыс. 

Тываның ус-шеверлери

Тува 24 телеканалында «Тываның ус-шеверлери» дамчыдылгазының чаа үндүрүлгезин бараалгаттывыс. Тываның улусчу ужур-чаңчылдарын база культуразын кадагалап, хөгжүдүп, салгалдарже дамчыдып чоруур республиканың ус-тывынгыр шеверлериниң бирээзи – Танаа-Херел Ойдупааны силерге таныштырдывыс. 

Тываның ус-шеверлери

Тува 24 телеканалында «Тываның ус-шеверлери» дамчыдылгазының чаа үндүрүлгезин бараалгаттывыс. Тываның улусчу ужур-чаңчылдарын база культуразын кадагалап, хөгжүдүп, салгалдарже дамчыдып турар республиканың ус-тывынгыр шеверлериниң ажылдарын силерге сонуургаттывыс. Дамчыдылганың киржикчизи - ус-шевер Артыш Мортуй-оол.